SIMAT ชนะประมูลเน็ตห่างไกล 2.2 พันล้าน รับรู้รายได้ Q1/62

“ไซแมท เทคโนโลยี” ชนะประมูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคอีสาน 2 มูลค่า 2.25 พันล้านบาท คาดเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 1/62

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) แจ้งว่า เมื่วันที่ 13 ธ.ค.2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศให้บริษัท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 2,248 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/62 เป็นต้นไป

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีขอบเขตงาน 5 ประเภทบริการ ได้แก่ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) ในหมู่บ้านเป้าหมาย ,การจัดให้มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) ,การจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Wrap) ,การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสำหรับโรงเรียน และการจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

การดำเนินงานจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์บริการ การติดตั้ง การทดสอบความพร้อมก่อนการให้บริการ (300 วัน) ,ระยะที่ 2 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาต่อเนื่อง 5 ปี (60 เดือน) และระยะที่ 3 การส่งมอบอุปกรณ์หลังจากสิ้นสุด ระยะที่ 2 (ภายใน 60 วัน)

สำหรับการจ่ายค่าจ้างแบ่งเป็น 14 งวด ได้แก่ ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 3 งวด รวมเป็นจำนวนเงิน 30% ของค่าจ้างบริการ ,ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 10 งวด รวมเป็นจำนวนเงิน 60.7% ของค่าจ้างบริการ และระยะที่ 3 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 9.3%

นายนรัตถ์ สาระมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561 นี้ โดยทางบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที และทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2562 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 5 ปีอีกด้วย ซึ่งการได้รับงานใหม่ยังมีผลสำคัญในการสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

อ่านประกอบ

SIMAT วิ่งรับข่าวชนะประมูลเน็ตชายขอบ 2.2 พันล.