TREIT เพิ่มทุน 780 ล้านหน่วยจ่อกู้ 6 พันล. ตุนเงินซื้อสินทรัพย์-คืนหนี้

กองทรัสต์ TREIT เตรียมเพิ่มทุนไม่เกิน 780.71 ล้านหน่วย สัดส่วน 30% ขายผู้ถือหน่วยเดิม ประชาชนทั่วไป บุคคลในวงจำกัด พร้อมอนุมัติกู้ยืมหรือออกหุ้นกู้ไม่เกิน 6 พันล้านบาท นำเงินลงทุนสินทรัพย์เพิ่มและหรือชำระหนี้เงินกู้ครบกำหนดปี 62 และเปลี่ยนชื่อใหม่ก้าวสู่กองทรัสต์ระดับชั้นนำอาเซียน

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ (TMAN) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ TREIT โดยออกหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 780,716,114 หน่วย คิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ณ วันที่คณะกรรมกามีมติให้เพิ่มทุน เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในอนาคต และหรือเพื่อชำระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และหรือชำระหนี้เงินกู้ยืมจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อเข้าลงทุนก่อน แต่จะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สิน

สำหรับการจัดสรรหน่วยเพิ่มทุนดังกล่าว วิธีที่ 1 จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยเดิมไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้ว วิธที่ 2 เสนอขายประชาชนทั่วไป (PO) ไม่เกิน 20% และวิธีที่ 3 เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ไม่เกินกว่า 10% พร้อมทั้งอนุมัติกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT หรือออกหุ้นกู้ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนสินทรัพย์เพิ่มเติมและหรือชำระหนี้เงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดในปี 2562

นอกจากนี้อนุมัติการขายทรัพย์สินของกอง คือ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงงาน 1 หลัง พื้นที่ให้เช่า 2,400 ตารางเมตร ยกเลิกสิทธิการเช่าที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน 1 หลัง พื้นที่ให้เช่า 3,200 ตารางเมตร ซึ่งทั้ง 2 อาคาร ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการจะนำเสนอผู้ถือหน่วยทรัสคต์พิจารณาในการประชุมสามัญในวันที่ 28 ม.ค.2562

ด้านนายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ TMAN ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ TREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อกองทรัสต์จากเป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ส่วนบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของกลุ่มบริษัทไทคอน และก้าวสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด อย่างเต็มตัว ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับกองทรัสต์ให้ก้าวสู่สากลได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

“การเปลี่ยนชื่อกองทรัสต์จะมีผลอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติอนุมัติให้ทำการเปลี่ยนชื่อกองทรัสต์ ณ วันที่ 12 ธ.ค.2561 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมองหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ลิมิเต็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับการบริหารจัดการกองทรัสต์ หนุนให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ตลอดจนรักษาสถานะการเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมชั้นนำในระดับอาเซียน” นายพีระพัฒน์ กล่าว