“ภัทรลิสซิ่ง” ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.91% ต่อปี

“ภัทรลิสซิ่ง” เสนอขายหุ้นกู้ 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.91% หวังนำเงินไปใช้ชำระหนี้ รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น “ทริส” จัดอันดับเครดิตองค์กร “A-” มั่นใจครองผู้นำตลาดให้เช่ารถยนต์

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (PL) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชุดใหม่ จำนวน 500 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.91% ต่อปี อายุ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือในวันที่ 27 พ.ย.2561 ภายหลังการออกและเสนอหุ้นกู้ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้อีก 3,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 6,400 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินไปใช้ดำเนินธุรกิจรองรับการขยายตัวของกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงชำระหนี้หุ้นกู้ หรือตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอน

“สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อต้องการบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำ เตรียมความพร้อมรับมืออัตราดอกเบี้ยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ” นายพิภพ กล่าว

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตขององค์กร PL อยู่ที่ระดับ “A-” เนื่องจากทริสเรทติ้งคาดหวังว่า PLจะยังคงสถานะความเป็นผู้นำในตลาดเช่าดำเนินงานรถยนต์เอาไว้ได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และรักษาฐานลูกค้าขนาดใหญ่เอาไว้ได้จากความมีชื่อเสียงและการมีบริการครอบคลุมของPL โดยปัจจุบัน PLให้บริการลูกค้ากว่า 1,300 รายทั่วประเทศ