“พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์” ขาย JKN กว่า 1.3% ให้หมอเฉลิม

“พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์” ขายหุ้นบิ๊กล็อต JKN จำนวน 6 ล้านหุ้น กว่า 1.3% ให้ “หมอเฉลิม หาญพาณิชย์” เหลือถือหุ้น 4.81%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย น.ส.พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ จำหน่ายหุ้นบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 จำนวน 7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 26 ล้านหุ้น หรือ 4.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ น.ส.พิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ ดำรงตำหน่งกรรม กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร JKN ขณะที่รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์