บลจ.ทิสโก้ส่ง RMF ลงทุนระยะยาวในหุ้นคุณภาพดีระดับโลก

HoonSmart.com>> บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGQUALITYRMF-A) ลงทุนระยะยาว เน้นลงทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง คัดเลือกหุ้นจาก 3 ปัจจัย “อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ และกำไรมีเสถียรภาพ” เปิดขาย IPO 22 เม.ย.-8 พ.ค.67

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCOASSET) เปิดเผยว่า เพื่อให้การลงทุนที่มีเป้าหมายสำหรับการเกษียณของลูกค้ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บลจ.ทิสโก้จึงยังคงเดินหน้าเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้า ได้มีโอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพดีที่มีศัยกภาพในการเติบโต ดังนั้น บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGQUALITYRMF – A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

กองทุน TGQUALITYRMF – A ลงทุนใน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน USD (Acc) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.-8 พ.ค.2567

“หุ้นคุณภาพสูง (Quality Equity) มักจะมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานดี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว และเป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน โดยเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นผ่าน 3 ปัจจัยคือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ และกำไรมีเสถียรภาพ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่าหุ้น 10 อันดับที่กองทุนหลักเข้าลงทุนล้วนแต่เป็นหุ้นชั้นนำที่รู้จัก เช่น Microsoft , Apple Inc., NVIDIA, Visa, Meta และ Alphabet เป็นต้น โดยหลายบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนนั้นดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคตของโลก จึงยังมีโอกาสที่ทั้งรายได้และกำไรจะเติบโตอีกมาก” นายสาห์รัชกล่าว