ไทคอน : รายได้เช่าพุ่ง ขายอสังหา ฯ เข้ากอง TREIT ดันกำไรพุ่ง 37 %

TICON โชว์งบปี 2561 กำไร 657 ล้านบาท โต 37 % รายได้ค่าเช่าเพิ่ม ขายอสังหา ฯ เข้ากอง TREIT กำไรดี มีปันผล 27 สตางค์

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ( TICON ) รายงานผลประกอบการปี 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 กำไรสุทธิ 657.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.36 บาท เพิ่มขึ้น 177.34 ล้านบาท หรือ 37 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 480 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.27 บาท

รอบ 9 เดือน 2561 บริษัท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก

1.บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สามารถให้เช่าโรงงาน/คลังสินค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เช่าเฉลี่ยของโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 17 %

2.บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) จำนวน 1,569 ล้านบาท

3.บริษัทมีรายได้ค่าบริหารจัดการจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริหารจัดการ TREIT (REIT Management Fee) จำนวน 47 ล้านบาท ภายหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงปลายปี 2560

4.บริษัทมีส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน 22 ล้านบาท หรือ 13 % เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการถือเงินลงทุนใน TREIT เพิ่มขึ้น และผลดำเนินงานที่ดีขึ้นของ TREIT

5.การชำระคืนหนี้เงินกู้ โดยใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 31 ล้านบาท หรือ 7 %

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2561 หุ้นละ 0.27 บาท วันที่จ่าย 7 ก.พ. 2562 กำหนดขึ้น XD ไม่ได้รับสิทธิปันผล วันที่ 24 ธ.ค. 2561