ALT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนสปอทเวิร์คซ์ รับ Data Analytic โต

“เอแอลที เทเลคอม” ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “สปอทเวิร์คซ์” ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท หนุนถือหุ้นเพิ่มจาก 25% เป็น 45.19%

บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SWT) ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 23.86 ล้านบาท ส่งผลให้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มเป็น 45.19% จากเดิม 25% โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งเงินลงทุนครั้งนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจ Data Analytic ของ SWT เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและกำลังเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จด้วยต้นทุนที่ต่ำลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ถูกที่ ถูกเวลา ซึ่งการพัฒนา Big Data ให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นมีส่วนสำคัญที่ต้องพึ่งพิงอยู่กับโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทมีอยู่พร้อมแล้ว