เอกชน แห่ซื้อซองโครงการ ICD ลาดกระบัง

การรถไฟ ฯ เผยเอกชน 10 ราย แห่ซื้อเอกสาร ” ร่วมลงทุน” สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี )ลาดกระบัง

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการสรรหาเอกชน เพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง เปิดเผยว่า มีบริษัท เอกชนและบุคคลให้ความสนใจซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน โครงการ ICD จำนวน 10 ราย

กำหนดรับซองเอกสาร 30 พ.ย.นี้ และประกาศผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา

สำหรับผู้ซื้อเอกสาร 10 ราย ประกอบด้วย 1. บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด  2. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4. บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด 5. บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล(ประเทศไทย) จำกัด

6. บริษัท คอนเทนเนอร์ ดีโป้ กรุงเทพ จำกัด 7. นายประกิจ แก้วแกลบ 8. บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด  9. บริษัท บางกอกโมเดอร์น และ 10. บริษัท วันไฮไลส์ จำกัด กระทำการแทน โดย บริษัทวันไฮไลท์ ประเทศไทย จำกัด

สำหรับโครงการ ICD ลาดกระบังใหม่ เป็นโครงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุและแยกตู้สินค้า
(Container) ที่มีการนำเข้า หรือการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานขนส่งสินค้าตามนโยบายของรัฐ และช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ผู้ส่งออกและนำเข้าของต่างประเทศ เนื่องจากระบบเป็นการขนส่งที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละเป็นจำนวนมาก มีความปลอดภัย ช่วยลดปัญหาด้านจราจร และช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย