ASEFA โชว์ผลงานแกร่ง ตุนงานในมือ 2.2 พันล.

“อาซีฟา” มั่นใจผลงานในอนาคต มูลค่างานรอรับรู้รายได้กว่า 2.2 พันล้าน เปิดประตูรับพันธมิตร เข้าร่วมประมูลงานเมกกะโปรเจค และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และพลังงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ดันระบบไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่อง

นายวิชัย สุนทรวุฒิกุล กรรมการบริหาร บริษัท อาซีฟา ( ASEFA ) ผู้นำผลิตภัณฑ์ระบบกระจาย ส่งจ่าย การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานยังเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2.2 พันล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่ในระหว่างรอการประมูลหลายโครงการ ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมที่จะร่วมประมูลด้วย

สำหรับแผนดำเนินงานปี 2562 ตั้งเป้าหมายเติบโต ตามแรงขับเคลื่อนหลักจากการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนการลงทุนในประทศ เช่น โครงการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) การส่งเสริมพลังงานทดแทนและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญผลักดันให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายวิชัย กล่าวถึง ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 85.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 68.30 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น 2.54 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 60% การจัดจำหน่าย 15% และงานบริการ 25%

งวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 191.03 ล้านบาท ลดลง 0.67% ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 192.32 ล้านบาท