STEC กำไรโต 381 ล้าน โต 76% หนุน 9 เดือนจ่อพันล.

“ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ” โกยกำไรไตรมาส 3/61 กว่า 381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76% จากงวดปีก่อน รายได้ก่อสร้างพุ่ง หนุน 9 เดือนกำไร 978 ล้านบาท

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) กำไรสุทธิไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 จำนวน 381.63 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.25 บาท เพิ่มขึ้น 76% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 216.70 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 978.94 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.64 บาท เพิ่มขึ้น 38% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 709.29 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.47 บาท

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาส 3/2561 จำนวน 7,255.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,519.59 ล้านบาท หรือ 55.57% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และงวด 9 เดือน ปี 2561 มีจำนวน 18,364.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,212.03 ล้านบาท หรือ 29.76% จากงวดปีก่อน โดยรายได้หลักมาจากการก่อสร้าง 7,215.51 ล้านบาทในงวดไตรมาส 3/2561 และจำนวน 18,165.66 ล้านบาทในงวด 9 เดือน

ด้านค่าใช่จ่ายรวมมีจำนวน 6.780.63 ล้านบาทในไตรมาส 3/2561 และจำนวน 17,144.19 ล้านบาทในงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้น 53.79% และ 28.93% ตามลำดับจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 13.91% และ 12% ตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยจ่าย 480.51 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2561 และ 1,236.86 ล้านบาทในงวด 9 เดือน คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 6.62% สำหรับไตรมาสและ 6.74% สำหรับงวด 9 เดือน เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5.70% และ 6.25% ตามลำดับ