EGCO ลงทุนโรงไฟฟ้า Paju ES เกาหลีใต้ 49% มูลค่า 2.6 หมื่นล.

“ผลิตไฟฟ้า” ดันบริษัทย่อยซื้อหุ้น 49% “Paju ES” โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ประเทศเกาหลีใต้ มูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท คาดแล้วเสร็จม.ค.62

บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) แจ้งว่า บริษัท Gen Plus B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EGCO จะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วน 49% ในบริษัท Paju Energy Service Co.,Ltd. (Paju ES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท SK E&S Co.,Ltd. (SK E&S) ภายในเดือนพ.ย.61 มูลค่ารวมของรายการคาดว่าไม่เกิน 900 พันล้านวอนเกาหลี หรือประมาณ 26,200 ล้านบาท โดยการลงทุนครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 และคาดว่ารายการซื้อขายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในม.ค.2562

บริษัท Paju ES เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 2×911.5 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ที่เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน ก.พ.2560 และจำหน่ายให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในประเทศเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้