SAMTEL คว้างานบำรุงรักษามิเตอร์ไฟมูลค่า 585 ล้าน

“สามารถเทลคอม” คว้างานรับจ้างบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบระยะที่ 2 ของกฟภ.มูลค่า 585.91 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามสัญญารับจ้างบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ ระยะที่ 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 585.91 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้บริการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครือข่าย (Network) ซอฟต์แวร์ต่างๆ และงานบำรุงรักษามิเตอร์ระบบ AMR พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 59,310 ชุด

สำหรับระยะเวลาการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 13 พ.ย.2564