“ชูชาติ เพ็ชรอำไพ” ขาย MTC ออก 10 ล้านหุ้น เหลือ 33.49%

“ชูชาติ เพ็ชรอำไพ” บิ๊ก MTC ขายทำกำไรหุ้นออก 10 ล้านหุ้นหรือ 0.472% เหลือถือหุ้นกว่า 71 ล้านหุ้น หรือ 33.49%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ จำหน่ายหุ้นของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2561 จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็น -0.472% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 71.05 หุ้น คิดเป็น 33.493% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ MTC และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ด้านราคาหุ้น MTC เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61 ปรับตัวขึ้นแตะสูงสุด 52 บาทและต่ำสุดที่ 49.50 บาท ปิด 50 บาท ลดลง 1.25 บาท หรือ -2.44% มูลค่าซื้อขาย 1,631.79 ล้านบาทและล่าสุด 13 พ.ย.ปิด 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 1.52% มูลค่าการซื้อขาย 820.39 ล้านบาท