กลุ่ม “จึงธนสมบูรณ์” โชว์ปิดบุ๊ค 12 พ.ย. หุ้น NER อยู่ครบ

“ชูวิทย์” บิ๊ก NER โชว์ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พ.ย. กลุ่ม ” จึงธนสมบูรณ์” ถือหุ้นครบไม่มีขายออกสักหุ้น การันตีเจ้าของไม่ได้ขายหุ้น

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ ( NER ) เปิดเผยว่า ได้ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น NER ณ วันที่ 12 พ.ย. 2561 นายชูวิทย์ ถือหุ้น 927.78 ล้านหุ้น หรือ 60.05 % , นายนรินทร์ จึงธนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพ่อนายชูวิทย์ ถือ 6.71 % หรือ 0.44 % ,

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

นางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ ภรรยานายชูวิทย์ ถือ 4.48 ล้านหุ้น หรือ 0.29 % และนางชุม จึงธนสมบูรณ์ มารดานายชูวิทย์ ถือ4.03 ล้านหุ้น หรือ 0.26 %

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ตระกูล ” จึงธนสมบูรณ์” ถือทั้ง 4 คนนั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. แต่อย่างใด