BIZ คว้าสัญญาขายเครื่องฉายรังสีมูลค่า 250 ลบ. เฮ!รพ.มะเร็งผ่านเกณฑ์สปสช.เพิ่ม

HoonSmart.com>> “บิสซิเนสอะไลเม้นท์” (BIZ) เซ็นสัญญาซื้อขายเครื่องฉายรังสี ให้โรงพยาบาล 1 แห่ง มูลค่ารวม 250 ล้านบาท ส่วนโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ฯ ได้รับการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินจาก สปสช. เพิ่ม หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอีกประเภทหนึ่ง ฟาก CEO แย้มต้นปี 67 มีลุ้นเปิดซองประมูลอีกหลายโครงการ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2566 บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องฉายรังสี) กับโรงพยาบาล 1 แห่ง มูลค่าสัญญา 250 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 300 วัน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ปัจจุบันบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 2567 ทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน และภาครัฐเองยังคงเดินหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการแพทย์ เพื่อกระจายและรองรับการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ BIZ จากกรณีที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้มีการลงทุน โครงการเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส่วนโมเดลธุรกิจปล่อยเช่าเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งให้โรงพยาบาล อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในส่วนของการลงทุน ระยะเวลาการปล่อยเช่า และผลตอบแทน คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในปีหน้า

“บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มภาพรวมผลการดำเนินงานปีนี้จะมีทิศทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา จากงานด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่จะมีการส่งมอบงานได้ตามกำหนด ส่วนแนวโน้มโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะสามารถสร้างรายได้ในปี 2566 ที่ระดับ 80-100 ล้านบาท จากที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มั่นใจว่า ผลงานปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอน” นายสมพงษ์ กล่าวในที่สุด