TPIPP กำไร Q3 พันล้าน โต 69% รายได้ขายไฟพุ่ง

“ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” กำไรสุทธิไตรมาส 3/61 จำนวน 1,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% จากช่วงปีก่อน กวาดรายได้ขายไฟฟ้าและสินค้ากว่า 2 พันล้านบาท เติบโต 84% หนุน 9 เดือนกำไรเพิ่ม 36%

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 กำไรสุทธิ 1,005.28 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท เพิ่มขึ้น 69.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 593.35 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.071 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 2,724.69 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.324 บาท เพิ่มขึ้น 36.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,998.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.263 บาท

ในงวดไตรมาส 3/61 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า รวมทั้งรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำนวน 2,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้รวม 2,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) จำนวน 1,000 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 39 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 33 ล้านบาท ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน (ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) จำนวน 556 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 43 ล้านบาท เงินรับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 21 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 26 ล้านบาท

ส่วน 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 2,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.15% จากกำไรจำนวน 1,859 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน