AMA โอดน้ำมันพุ่งฉุด Q3 กำไรวูบ 60%

“อาม่า มารีน” ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิ 21.67 ล้านบาท ลดลง 60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน 9 เดือน กำไรร่วง 70% เหตุน้ำมันพุ่งหนุนต้นทุนสูงและขาดทุนค่าเงินจากงวดปีก่อนกำไร

บริษัท อาม่า มารีน (AMA) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 กำไรสุทธิ 21.67 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ลดลง 59.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 54.06 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท ส่วน 9 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 49.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท ลดลง 69.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 163.56 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.32 บาท

งวดไตรมาส 3/2561 กำไรสุทธิลดลงมีสาเหตุสำคัญ เนื่องจากมาจาก 1.น้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้ามีราคาสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเรนท์เฉลี่ยในไตรมาสนี้สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 44.09% 2.ในไตรมาสนี้บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.03 ล้านบาท เทียบกับการมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 7.93 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 3.การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินจากการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่งจำนวน 451.03 ล้นบาท เพิ่มขึ้น 64.78 ล้านบาท หรือ 16.77% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 10.47 ล้านบาท หรือ 2.38% จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจากจำนวน 10 ลำ ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 เป็น 11 ลำในไตรมาสนี้ โดยมีน้ำหนักบรรทุกรวม 96,202 เมตริกตัน ขณะที่บริษัทย่อยเพิ่มจำนวนรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจาก 135 คัน ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 เป็น 150 คัน โดยมีปริมาณบรรทุกรวม 6.75 ล้านลิตร