‘โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ’ ซื้อหุ้น IEC เพิ่ม ถือเกิน 10%

‘โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ’ เดินหน้าซื้อหุ้น IEC ทุ่มเกือบ 90 ล้านบาท เพิ่มการถือหุ้นจาก 7% เศษ เป็นมากกว่า 10%

นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ รายงานว่า วันที่ 5 พ.ย. 2561 ได้ซื้อหุ้นบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) จำนวน 8,935,386,638 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 89.35 ล้านบาท

ขณะที่แบบรายงาน 246-2 นายโกมล ได้มาหุ้น IEC จำนวน 7.06% ส่งผลให้มีหุ้นทั้งสิ้น 10.53% เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ IEC ณ วันที่ 30 เม.ย.2561 นายโกมล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง จำนวน 8,664 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.26% ของทุนชำระแล้ว

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนต.ค.2561 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 45,744 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 0.0125 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 571 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 2,493 ล้านบาท