COM7 เผยซื้อหุ้น DRL ได้ 95 สาขาช่วยเจาะตลาดตจว.

COM7 ขยายอาณาจักรค้าปลีกไอที-สมาร์ทโฟน หลังบริษัทย่อย ปิดดีลซื้อหุ้น DRL มูลค่าลงทุน 210 ล้านบาท ถือสิทธิ์บริหารร้าน KingKong Phone 95 สาขา หนุนธุรกิจสมาร์ทโฟนแกร่ง ได้สาขาในทำเลทองตาม Hypermarket ต่างจังหวัด ที่ยังเข้าไม่ถึง คาดโอนหุ้นจบไตรมาส 1/62 รับรู้รายได้ทันที

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น (COM7) ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK smartphone & tablet , iCare และ Brand shops เช่น Samaung, Oppo, Vivo & Huawei เปิดเผยว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด หรือ DRL โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 1.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100% จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำนวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 140 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 1/2562 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ทันที นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับ บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ชื่อ KingKong Phone มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 95 สาขา ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดตาม Hypermarket ได้แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และบิ๊กซี (Big C) โดยสาขาส่วนใหญ่มีพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 20 – 50 ตารางเมตร ขณะที่ร้านสาขาภายใต้การบริหารของ COM7 ส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดใหญ่ กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การเข้าลงทุนครั้งนี้ จะทำให้ COM7 สามารถขยายสาขาไปยังกลุ่มลูกค้าตาม Hypermarket ด้วยสาขาขนาดเล็กได้เพิ่มขึ้น และรวดเร็ว ปิดช่องว่างทางการตลาด และสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันที

ในช่วงเริ่มต้น COM7 จะขยายไลน์สินค้า ต่อยอดการเติบโต จากเดิมที่ร้าน KingKong Phone เน้นจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนใน 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ OPPO และ VIVO จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เข้ามาจำหน่าย ได้แก่ HUAWEI SAMSUNG iPhone รวมทั้ง สินค้าประเภท Accessories และรายได้จากการขาย Sim สนับสนุนยอดขายและจำนวนสาขาให้เพิ่มขึ้น จากสิ้นไตรมาส 3/2561 COM7 มีสาขาภายใต้การบริหารรวมกันทั้งสิ้น 512 สาขา (ไม่รวมสาขาของ KingKong Phone)

“การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 3 ราย ในครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมคือ บมจ.ดีเอ็นเอ 2002 หรือ DNA ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ในรูปแบบ บลูเรย์ ดีวีดี วีซีดี และซีดี ก่อนที่จะเปลี่ยนมารุกธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ร้าน KingKong Phone มีสาขาเก่าและสาขาใหม่รวมกัน 95 สาขา อยู่ใน Hypermarket ซึ่งเป็นทำเลที่ดี มีศักยภาพ และเป็นทำเลที่ COM7 ต้องใช้เวลาในการได้สาขาเหล่านี้เป็นเวลานาน เราจึงเห็นโอกาสในการเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และด้วยความเชี่ยวชาญของ COM7 ซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว ทำให้เชื่อว่า การเข้าลงทุนในครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้ธุรกิจสมาร์ทโฟนของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถเข้ารับรู้รายได้จากบริษัทดังกล่าวทันทีตั้งแต่ต้นปี 2562” นายสุระ กล่าว

การเข้าลงทุนของ บจก.บานาน่า กรุ๊ป ได้พิจารณาจากมูลค่าของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model Approach) และการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ขาย โดย บจก.บานาน่า กรุ๊ป จะชําระค่าหุ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเอง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของ COM7 และบจก. บานาน่า กรุ๊ป

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว และภายหลังการเข้าซื้อหุ้นของ บจก.บานาน่า กรุ๊ป กรรมการเดิมทั้ง 3 คน จะลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นการซื้อขาดจากผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ มีรายได้รวมอยู่ที่ 764.35 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.63 ล้านบาท