ภูเก็ตแฟนตาซีออกหุ้นกู้ 200 ล้านบาท อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 7%

SAFARI เผย “ภูเก็ตแฟนตาซี” บริษัทย่อย ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 200 ล้านบาท ขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือรายใหญ่ อายุ 1 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 7.00%

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี ครั้งที 2/2561 มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยหุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนหุ้นกู้

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้จดจำนองโฉนดที่ดินจำนวน 35 แปลง เนื้อที่รวม 599-1-88 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กรรมสิทธิ์ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ ค้ำประกันและเป็นหลักประกัน