“สถาพร โพธิ์ทอง” ขาย SPPT สัดส่วน 0.86% เหลือ 9.95%

“สถาพร โพธิ์ทอง” แจ้งขายหุ้น SPPT ออก 2 ล้านหุ้น หรือ 0.86% เหลือถือหุ้นกว่า 23 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.95%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สถาพร โพธิ์ทอง จำหน่าย หุ้นของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) หรือ SPPT เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2561 จำนวน 2 ล้านหุ้น คิดเป็น -0.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 23,089,900 หุ้น หรือคิดเป็น 9.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น SPPT วันที่ 2 พ.ย.61 ปิด 4.12 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ +0.98% มูลค่าซื้อขาย 2.58 ล้านบาท