7 สถาบันเปิดโครงการ ‘ออมเบอร์ 5’ เป้า 200 ล้านบ. 2 หมื่นคนเกษียณสุข

HoonSmart.com>> สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และชมรมผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5” ขยายฐานผู้ถือหน่วยลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ตั้งเป้า  2 หมื่นคน เม็ดเงิน 200  ล้านบาท จากปัจจุบันมีเพียง  1.7 ล้านคน เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อผลสําเร็จในระยะยาว  ด้านประกันชีวิต เสนอ”ยูนิตลิงค์” ออมจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือน “บลจ.วรรณ” จัด SSF-RMF ร่วมโครงการ

นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุน ได้แนะนำโครงการออมเบอร์ 5 กองทุนรวมเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในการออมและการลงทุนเพื่ออนาคต  แต่พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก1.4 ล้านคน เป็น 1.7 ล้านคนในปี 2565 ถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยเพียง 4% ของประชากรวัยแรงงาน ดังนั้น AIMC จึงได้ริเริ่มโครงการด้วยหลักคิดเรื่องความเพียงพอของเงินออมของคนไทย โดยออกแบบเครื่องมือลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนเข้าถึงง่าย ด้วย Key Message “ออมเงินแบบคนมีความสุขต้อง “555” กับโครงการออมเบอร์ 5 ที่มาพร้อมกับกระบวนการง่ายๆ เพื่อให้การลงทุนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ การตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นออมและลงทุนที่ไม่ยากด้วยยอดเงินเริ่มต้นที่ไม่สูงจนเกินไปนัก การเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ไม่เสียเวลาอย่างที่เคยคิด การสร้างวินัยจากการออมที่จะพาไปสู่เป้าหมายในระยะยาวและการส่งเสริมกำลังใจและของสมนาคุณเมื่อมีวินัยลงทุนครบตามเงื่อนไข

“ถ้าโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย คาดว่าจะได้ผู้ลงทุนหน้าใหม่รวมไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย หรือประมาณ 200 ล้านบาท เราไม่ได้หวังเม็ดเงิน แต่หวังจำนวนคน ซึ่งเราโฟกัสที่คนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันคนที่อายุมากแต่ยังไม่ได้ออมก็เข้ามาร่วมโครงการได้ ”นางชวินดา กล่าว

โครงการออมเบอร์ 5 มีเป้าหมายหลักในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ให้มีความพร้อม มีวินัยการออมเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA: การลงทุนสม่ำเสมอแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยการเปิดบัญชีกองทุนรวม เริ่มลงทุนสะสมจนครบ 5,000 บาท และร่วมสร้างแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอรายเดือน (DCA) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท เมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน จะได้รับของสมนาคุณพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมเพิ่มเติมมูลค่า 500 บาท โดยภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 14 แห่งบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 2 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง และบริษัทประกันชีวิต 4 แห่ง

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวว่า ก.ล.ต. มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยการสะสมเงินออมและลงทุนในตลาดทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เงินในระยะยาว และเห็นว่า โครงการออมเบอร์ 5 สามารถช่วยให้ผู้ลงทุนในวงกว้างสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยเงินลงทุนไม่มาก และมีวินัยในการลงทุนแบบสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในระยะยาว โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการเงินลงทุนให้อย่างมืออาชีพ

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการออมเบอร์ 5 นับเป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ควรส่งเสริมให้เกิดวินัยการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ยังร่วมกับสมาคมฯ ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม จัดมหกรรมกองทุนรวม “Fund Wealth Fair” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.นี้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์คชอปหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับกองทุนรวม และการออกบูธเพื่อให้คำแนะนำและให้บริการลงทุน

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญ ส่งเสริมผู้ลงทุนในการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เพื่อการออม ซึ่งการออมโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นแนวทางที่สำคัญทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการออมโดยเฉพาะกับคนที่พึ่งเริ่มต้นการออมผ่านตลาดทุน และในปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมจะช่วยสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประชาชนไทย

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า  ธุรกิจประกันชีวิตใช้ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิควบการลงทุน(Unit Linked)หรือ ยูนิตลิงค์ เข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 เพราะเกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งมีบริษัทประกันชีวิต 13 แห่ง ที่มี Unit Linked มีตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตแนะนำด้านการลงทุน 21,000 ราย คิดเป็น 12% ของตัวแทนประกันชีวิตทั้งระบบ โดยสามารถออมแบบจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายเดือนก็ได้ ไม่เป็นภาระมาก และยังเป็นการสร้างวินัยทางการออม หรือออมแบบจ่ายเบี้ยครั้งเดียว(ซิงเกิลพรีเมี่ยม)

“โครงการออมเบอร์ 5 จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เจนเนอเรชั่น แซต และ ซี นับว่าดีเพราะคนเจนนี้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมผ่านประกันชีวิต ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่หลากหลาย ประกอบกับได้เห็นประสบการณ์ของคนเจนเอ็กซ์ เจนวาย ที่เป็นรุ่นปู่ รุ่นพ่อ รุ่นพี่ เรื่องการออมที่มีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งการซื้อยูนิตลิงค์ ก็เป็นที่เก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี”นายสาระ กล่าว

ในด้านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นช่องทางการขายกองทุนรวมที่เข้มแข็งด้วยสาขาและระบบโมบายแบงค์กิ้งแอปที่เข้าถึงผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำทางเลือกการออมเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าและระดับการรับความเสี่ยงที่ต่างกัน และยังได้ให้ความรู้เรื่องการออมสู่ประชาชนเสมอมา

นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(บลน.)กล่าวว่า  บลน. พร้อมสนับสนุนโครงการออมเบอร์ 5 ให้เกิดผลรูปธรรมอย่างเต็มที่เช่นกัน ด้วยจุดแข็งที่ บลน. สามารถขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการต่าง ๆ ได้ในแพลทฟอร์มเดียว รวมทั้งมีนักกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม ช่วยแนะนำผสมผสานกองทุนรวมที่โดดเด่นจาก บลจ.ต่าง ๆ เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอได้ดังใจผู้ลงทุนพร้อมความเสี่ยงที่ยอมรับได้

“บลจ.วรรณ” นำเสนอ SSF-RMF  

นายอรรณพ บุญคณานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ กล่าวว่า กองทุนที่บลจ.วรรณ ร่วมโครงการออมเบอร์ 5 จะเป็นกองทุนประเภท SSF/RMF โดยเน้นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ เป็นหลัก

สำหรับการรับสิทธิ์โปรโมชั่นของบลจ.วรรณ ต้องผ่าน 2 เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรก ลงทุนอย่างน้อย 5,000 บาทในกองทุนที่ร่วมรายการก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2566 เงื่อนไขที่สอง ลงทุนในรูปแบบ DCA อย่างน้อย 500 บาท ต่อเนื่อง 12 เดือน โดยต้องลงทุนครั้งแรกก่อน 29 ธ.ค. 2566

บลจ.วรรณ ได้กำหนดมูลค่าของรางวัลโปรโมชั่นตามโครงการออมเบอร์ 5 โดยจะให้จ่ายขั้นต่ำเมื่อวันสิ้นสุดโครงการ อย่างน้อย 500 บาท โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับตัวแทนสนับสนุนการขายและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องลงทะเบียนร่วมโครงการนี้กับบลจ.วรรณก่อน

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ได้ที่ บลจ.วรรณ โทร. 02-659-8888