ไทยได้คะแนนดีขึ้นความยากง่ายทำธุรกิจ – อันดับลด 1 ขั้นเป็น 27

ธนาคารโลกประกาศอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจประจำปี 2562 ประเทศไทยได้คะแนนดีขึ้น 7 ด้าน โดยเฉพาะการขอใช้ไฟฟ้าคะแนนสูงลิ่ว 98.57 คะแนน ติดอันดับ 6 ของโลก การแก้ปัญหาล้มละลายได้คะแนนเพิ่มด้วย ผลงานโดยรวมสะท้อนการปฎิรูปบริการภาครัฐ การเพิ่มประสิทธิรับนโยบาย THAILAND 4.0

ธนาคารโลกรายงานอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศทั่วโลกประจำปี 2562 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ลดลง 1 ขั้นจากอันดับ 26 ในปี 2561 ด้วยคะแนน Ease of Business Score (EODB) รวมทุกด้าน 78.45 คะแนน เพิ่มขึ้น 1.06 คะแนน

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)กล่าวว่า ประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่สำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเริ่มธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการชำระภาษีและด้านการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้ EODB Score ดีขึ้น 7 ด้าน และการคำนวณเทียบกับประเทศที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดจะได้ 100 คะแนน ประเทศไทยด้านการขอใช้ไฟมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 98.57 คะแนน รองลงมาคือ การขอเริ่มต้นธุนกิจ 92.72 คะแนน การค้าระหว่างประเทศ 84.65 คะแนน การชำระภาษี 77.72 คะแนน การแก้ปัญหาล้มละลาย 76.64 คะแนน การคุ้มครองลงทุนเสียงข้างน้อย 75 คะแนน การขออนุญาตก่อสร้าง 71.86 คะแนน การได้รับสินเชื่อ 70 คะแนน การจดทะเบียนทรัพย์สิน 69.47 คะแนน และการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา 67.91 คะแนน

“การขอใช้ไฟฟ้าเป็นด้านที่ประเทศไทยพัฒนาได้โดดเด่นที่สุด จนติดอันดับที่ 6 ของโลก และการได้คะแนนโดยรวมดีขึ้น สะท้อนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปฎิรูปบริการภาครัฐและการผลักดันของรัฐบาลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการปฎิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำของโลก “นายปกรณ์กล่าว

สำหรับภาพรวม Doing Businessในปีนี้ พบว่าประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ปฎิรูปกฎระเบียบมากเป็นประวัติการณ์ตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้ปฎิรูปด้านการขอใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 98.57 ใกล้เคียงกับแนวปฎิบัติที่ดีเลิศของโลก

นอกจากนี้รายงานยังพบว่าตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาการล้มละลายเป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศต่างๆทั่วโลกมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 76.64 จาก 75.64 ในปีที่ผ่านมา

สำหรับการรายงาน Doing Business ประจำปี 2562 ประเทศนิวซีแลนด์ครองอันดับ 1 ตามด้วยสิงคโปร์ เดนมาร์ค ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่ที่อันดับ 8 ลดลงจากอันดับ 6 ในปีที่ผ่านมา

ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์รักษาอันดับที่ 2 มาเลเซียอยู่อันดับที่ 15 เพิ่มขึ้น 9 อันดับ ไทยลดลง 1 อันดับอยู่ที่ 27 บูรไนอันดับที่ 55 เพิ่มขึ้น 1 อันดับ เวียดนาม อันดับ 69 ลดลง 1 อันดับ อินโดนีเซียอันดับ 73 ลดลง 1 อันดับ ฟิลิปปินส์อันดับ 124 ลดลง 11 อันดับ กัมพูชาอันดับ 138 ลดลง 3 อันดับ สปป.ลาว อันดับ 154 ลดลง 13 อันดับ และเมียนมาอันดับ 171 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน