บล.ดีบีเอสฯ จัดอบรมออนไลน์ “ติดอาวุธลงสนาม สร้างกำไรจาก Single Stock Futures”

HoonSmart.com>> “บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส” จัดอบรมออนไลน์ DBSV TFEX ONLINE TRAINING เชิญชวนลูกค้า DBSV และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นเทรด TFEX อย่างถูกต้อง…

📍 หัวข้อ “ติดอาวุธลงสนาม สร้างกำไรจาก Single Stock Futures”

📍วิทยากร: คุณเอกพล เจริญประเสริฐกุล, CISA, CFP ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

📍วันและเวลาอบรม: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

📍ช่องทางอบรม: ผ่านทางออนไลน์ MS Team (อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📍เนื้อหา: สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นเทรด TFEX อย่างถูกต้อง

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3OoSltr

📍สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ หรือโทร. 02 857 7932 ถึง 37