PPPGC ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

PPPGC ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ (PPPGC)  ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โอกาสนี้ PPPGC ได้มอบน้ำดื่มตรา “มีสุข” ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้