6 บจ.ย้ายหมวดซื้อขาย เริ่ม 14 มิ.ย. 66 

HoonSmart.com>>5 หุ้นบจ.ใน SET ย้ายหมวดซื้อขายได้แก่ BIOTEC-MINT-NEX-TWPC -WAVE  หลังจากโครงสร้างรายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจเปลี่ยนไป ส่วน mai  หุ้น WINNER ย้ายเข้าหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)  เปิดเผยว่า ได้ทบทวนและปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมีโครงสร้างรายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย  ประกอบด้วย BIOTEC ปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค  MINT ปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

NEX ปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ในหมวดธรุกิจยานยนต์

TWPC ปรับย้ายจากหมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร เป็นหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม WAVE ปรับย้ายจากหมวดธุรกิจสื่อและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดธรุกิจบริการเฉพาะกิจ

ขณะที่มีบริษัทใน mai จำนวน 1 บริษัท คือ WINNER ปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  14 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป