ทริสฯลดเรทติ้ง STARK เป็น C ยากที่บริษัทจะจ่ายหนี้ได้

HoonSmart.com>>ทริสฯลดอันดับเครดิตองค์กร “สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น(STARK” เป็น “C” จาก “BB-” คงเครดิตพินิจ แนวโน้ม “ลบ-Negative” หลังผู้ถือหุ้นกู้ 2 ชุดมีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด  เรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระโดยพลัน  ทริสฯมองมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) อาจนำไปสู่การที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน   จึงเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะจ่ายหนี้ได้อีกต่อไป 

บริษัททริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ลงสู่ระดับ “C” จาก “BB-” ในขณะที่ยังคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” เช่นเดิม

การปรับลดอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา  ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้   2 ชุด ได้แก่ STARK239A และ STARK249A  มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีมติเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

“ในมุมมองของเรา การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ ถึงกำหนดชำระโดยทันที มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) และอาจนำไปสู่การที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป”บริษัททริสเรทติ้งระบุ

ทั้งนี้ จังก์บอนด์ (Junk Bond) คือระดับ Non-Investment Grade หรือเรทติ้งต่ำกว่า BBB-