บลจ.ไทยพาณิชย์ชี้จังหวะสะสม “หุ้นนวัตกรรม” ขับเคลื่อนโลกอนาคต

HoonSmart.com>> บลจ. ไทยพาณิชย์ แนะลงทุน-สะสมกลุ่มหุ้นนวัตกรรมขับเคลื่อนโลกอนาคต รับจังหวะเติบโตผ่าน 4 กองทุนดาวเด่น หลังราคาปรับฐานก่อนหน้านี้ พร้อมแคมเปญ เปย์ค่า Fee ให้ทั้งเดือน เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK วันที่ 1-30 มิ.ย.66

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดเผยว่า แรงผลักดันสำคัญจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปี 2566 ทำให้ความต้องการสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง SCBAM มองว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ในการขับเคลื่อนโลกอนาคต และกำลังอยู่ในช่วงเติบโต มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ธุรกิจเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงธุรกิจที่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Internet of Things ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ประกอบกับมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจของหุ้นกลุ่มนี้จากการปรับฐานราคาลงมาในช่วงก่อนหน้า จึงมองว่าเป็นจังหวะเข้าลงทุนสะสมเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว SCBAM จึงคัดเลือก 4 กองทุนดาวเด่น สอดรับการเติบโตของเทรนด์ดิจิทัลและนวัตกรรมทั่วโลก พร้อมจัดแคมเปญพิเศษ “เปย์ค่า Fee ให้ทั้งเดือน” ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า เมื่อลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ต้องเป็นรายการซื้อที่สำเร็จก่อนเวลารับคำสั่งตามที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการกำหนดไว้

สำหรับ 4 กองทุนแนะนำ คือ (1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEMI(A)) เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในหลากหลายประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของสินค้านวัตกรรม และเป็นอุตสาหกรรมสำคัญเชิงกลุยทธ์ (Strategic Sector) ที่รัฐบาลทั่วโลกให้การสนับสนุนและออกกฎหมายส่งเสริม โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

(2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBBLOC(A)) เน้นกระจายการลงทุนในหุ้น 45-75 บริษัททั่วโลก รองรับการเติบโตของ Blockchain Ecosystem เทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูลแบบไร้ตัวกลาง ที่กำลังขยายตัวเป็นระบบสำคัญของหลากหลายธุรกิจ โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

(3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBROBOA) เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบอัตโนมัติ (AI) โดยกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ 2 กองทุนหลัก ได้แก่ กองทุน Pictet – Robotics ในสัดส่วนประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุน CS (Lux) Robotics Equity ในสัดส่วนประมาณ 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีการบริหารแบบเชิงรุก ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะ Pure-Play ต่อธีมการลงทุนอย่างแท้จริง (กองทุนได้รับ 4 ดาว มอร์นิ่งสตาร์ ประเภท Thailand Fund Global Technology ณ 30 เม.ย. 2566)

(4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDIGI) เน้นลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ High-conviction ในหุ้น 30-50 บริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก เช่น AI , Mobility, Cloud computing, Automation และ Internet of things ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Disruptive Technology (กองทุนหลักได้รับ Morningstar Rating 4 ดาวจาก Morningstar Category: EAA Fund Sector Equity Technology ณ 31 เม.ย. 2566)