CHO แจงแก้ผิดนัดหุ้นกู้ ขอปรับเวลาจ่าย พร้อมดำเนินธุรกิจต่อ

HoonSmart.com>>”บริษัท ช ทวี (CHO)”เผยผลประชุมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพคล่อง ขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ  รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ 21 มิ.ย.66 หากผ่านฉลุย มั่นใจดำเนินธุรกิจในระยะยาว  ยันมีงานตามสัญญากับคู่ค้าและโครงการที่ลงทุนหลายรายการ  ด้านหุ้นเพิ่มทุน 16 ล้านหุ้นเศษ  จากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคา 0.306 บาท เข้าเทรดวันที่ 24 พ.ค.นี้ 

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี (CHO) ได้แจ้งการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CHO212A   ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2566 ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก   ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิด โดยมีการพิจารณาเงื่อนไขการปรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพิจารณาขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจำเป็นได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ CHO212A ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ 22 พ.ค.2566 หรือภายในวันที่ 21 มิ.ย. 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังคงมีงานตามสัญญาจากคู่ค้า และโครงการที่ลงทุนไว้หลายรายการ การปรับปรุงการชำระหุ้นกู้จะทำให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯจัดสรรจำนวน  16,339,868 หุ้น เป็นทุนใหม่ 761,010,238.75 บาท ให้กับ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 19/2565 และ 20/2565 จำนวน 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,339,868 หุ้น ในอัตรา 1 : 3,267.9736
ราคาหุ้นละ  0.306 บาท เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2566 จะเริ่มซื้อขายวันที่ 24 พ.ค. 2566

ด้านราคาหุ้นล่าสุดวันที่ 23 พ.ค. ปิดที่ 0.17 บาทร่วงลง 0.05 บาทหรือ  -22.73%