“ไพรเวทฟันด์” โตทะลุ 2.23 ล้านล้าน สบน.จ้างบริหารเงินหนุนอุตฯ Q1/66

HoonSmart.com>> สมาคม AIMC เผยธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 1/66 มูลค่าทรัพย์สินเติบโต 2.72 แสนล้านบาท กว่า 13.83% จากสิ้นปีก่อนขึ้นมาแตะ 2.23 ล้านล้านบาท บลจ.ชี้เงินหลักจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จ้างบลจ.บริหารจัดการเงินระยะสั้น หนุนอุตฯ เติบโต ฟาก “บริษัทเอกชน สหกรณ์” สนใจลงทุน มองแนวโน้มครึ่งปีแรกยังเหนื่อย หลายปัจจัยกดดันการลงทุน รอลุ้นครึ่งปีหลังได้รัฐบาลใหม่ ปัจจัยนอกเอื้อหนุนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยภาพรวมกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,238,339 ล้านบาท เติบโต 272,010 ล้านบาท หรือ 13.83% จากสิ้นปี 2565 มีมูลค่า 1,966,329 ล้านบาท จากจำนวน 23 บริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคม AIMC

สำหรับ 5 อันดับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ บลจ.พรินซิเพิล เติบโต 165.27% มูลค่าเพิ่มขึ้น 10,775.87 ล้านบาท จากสิ้นปี 2565 อยู่ที่ 6,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 17,296 ล้านบาท รองลงมาบลจ.กรุงไทย เติบโต 73.67% มูลค่าเพิ่มขึ้น 33,292 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 45,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 78,482 ล้านบาท

อันดับสาม บลจ.วรรณ เติบโต 35.25% มูลค่าเพิ่มขึ้น 15,420.75 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 43,745.84 ล้านบาท เพิ่มเป็น 59,166.59 ล้านบาท อันดับสี่ บลจ.ไทยพาณิชย์ เติบโต 27.73% และมีมูลค่าเงินเพิ่มขึ้นสูงสุด 148,599 ล้านบาท จากสิ้นปี 2565 อยู่ที่ 535,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้นแตะ 684,507 ล้านบาทและอันดับห้า บลจ.บัวหลวง เติบโต 18.26% มูลค่าเพิ่มขึ้น 3,752.60 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 20,553 ล้านบาท เป็น 25,306 ล้านบาท

นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้กองทุนส่วนบุคคลเติบโตค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสแรกน่าจะมาจากเงินของสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ว่าจ้างให้บลจ.หลายแห่งบริหารจัดการเงินหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเงินระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือนแล้วแต่เงื่อนไข จึงส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมเติบโตในช่วงไตรมาสแรก และเมื่อครบกำหนดสัญญาเม็ดเงินก็จะออกจากระบบเช่นกัน

ในส่วนของภาคเอกชนพบว่าบริษัทหลายแห่งเริ่มสนใจนำเงินมาให้บลจ.บริหารจัดการให้ แต่ยังเป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้มากนัก แต่ละรายหลักร้อยล้านบาท พันล้านบาท จึงมองภาพรวมธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลในครึ่งปีแรกยังเหนื่อย จากปัจจัยต่างๆ ที่กดดันการลงทุน ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจลงทุน แต่ก็มีลูกค้าบางรายที่สนใจลงทุน โดยส่วนใหญ่ยังพักอยู่ในตราสารหนี้ แม้ผลตอบแทนอาจไม่ได้สูง แต่ในบางจังหวะผู้จัดการกองทุนก็สามารถขายเพื่อทำกำไรสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตโดยรวมได้ ซึ่งดีกว่าพักเงินอยู่ในเงินฝาก

อย่างไรก็ตามมองครึ่งปีหลังเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศชัดเจนและคลี่คลายจะหนุนภาพรวมการลงทุนดีขึ้น ทำให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนเพิ่มผ่านกองทุนส่วนบุคคลได้