บอร์ด M อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 800 ลบ. เริ่ม 24 มิ.ย.-23 ธ.ค.67

HoonSmart.com>>บอร์ด “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป”(M) อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อไม่เกิน 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เริ่ม 24 มิ.ย.-23 ธ.ค.67

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 18 มิ.ย. 2567 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 800 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-23 ธ.ค. 2567

หุ้น M ปิดเช้าทรงตัวที่ 30.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 4.60 ล้านบาท