RATCH : ชุดกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในออสเตรเลีย เปิดให้บริการ

RATCH แจ้งชุดกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล ของบริษัทย่อยที่ออสเตรเลีย กำลังผลิต 7 เมกกะวัตต์ เปิดบริการเชิงพาณิชย์ 23 ต.ค.2561

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ( RATCH ) แจ้งว่า โครงการติดตั้งชุดกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อกู้คืนระบบไฟฟ้า ( Black Start ) ที่โรงไฟฟ้า Kemerton จำนวน 4 ชุด กำลังการผลิตติดตั้งรวม 7 เมกกะวัตต์ ได้เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาเสริมการให้บริการกู้คืนระบบโรงไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ส่งผลให้โรงไฟฟ้า Kemerton สามารถกู้คืนระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ตอนใต้ของโครงข่ายระบบไฟฟ้าตะวันตกเฉียงใต้ ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก และการให้บริการดังกล่าว จัดว่าเป็นบริการที่มีความจำเป็น ในการรักษาความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ของระบบไฟฟ้าในเขตพื้ที่ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก

ทั้งนี้ชุดกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว อยู่ภายใต้การบริหารงานของ RATCH – Australia Kemerton Pty Ltd.บริษัทย่อยทางอ้อมของ RATCH ที่บริษัท ราชบุรี ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 100 %