SAFE เข้าทำเนียบ ESG Emerging

HoonSmart.com >> SAFE สุดปลื้ม ! เข้าทำเนียบหุ้น ESG Emerging  ตอกย้ำ ผู้นำด้านการให้บริการ การแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตรแบบครบวงจร

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป (SAFE) ภายใต้การบริหารของ CEO คนเก่ง “นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์” ติดโผ 1 ใน 19 หลักทรัพย์ เข้าทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ในปี 2567 และได้อยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG ตามที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ และผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ ตามหลักการ CORE Framework เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

ตอกย้ำ การเป็นผู้นำด้านการให้บริการ การแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตรแบบครบวงจรที่น่าลงทุน ด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตยั่งยืน