“ฟู้ดโมเม้นท์” เดินหน้าไอพีโอ เข้า SET ภายในไตรมาส 3/67

HoonSmart.com >>  “ฟู้ดโมเม้นท์”  (FM)   พร้อมขายหุ้นไอพีโอ 376 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET  Q3/67 ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โชว์ผลงาน Q1/67 กำไรพุ่ง 71% กำลังซื้อฟื้น-ส่งออกทะลัก ลุยขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) สร้างมูลค่าเพิ่ม อนาคตเติบโตก้าวกระโดด

นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ (FM)  เปิดเผยว่า สำนักงานก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (ไอพีโอ) ของ FM  เมื่อวันที่ 10 เม.ย  2567 ที่ผ่านมา  ขณะนี้ FM อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 376 .96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  2 บาท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ภายในไตรมาส 3/2567

สำหรับ FM ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอาหาร (Food Focus) มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook-Added Value Products: CAV Products) เป็นหลัก  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) ใหม่ ๆ ในการผลิต อีกทั้งลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ กัมพูชา จีน และสิงคโปร์ รวมถึงขยายไปยังประเทศใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งยังมีแผนขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นถึง 30%และขยายไปสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในทุกส่วนของไก่และยกระดับอัตรากำไรที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  FM  กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ นำไปใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ ได้แก่ การปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก (CAV Products) การขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่ และการลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ยืม

“บริษัทฯ เชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ FM สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ประกอบกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) ควบคู่การสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) ใหม่ๆ ในการผลิต จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างยั่งยืนในอนาคต” นายณัฐพล กล่าว

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน FM กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564 – 2566 บริษัทฯมีรายได้รวม 4,166.42 ล้านบาท 5,825.72 ล้านบาท และ 5,782.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 183.72 ล้านบาท 840.67 ล้านบาท และ 254.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 4.43%, 14.48% และ 4.42% ของรายได้จากการขายตามลำดับ

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,737.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.81 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,414.58 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 124.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.53 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 73.06 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อมีการฟื้นตัว ปริมาณการส่งออกสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี