BFIT ฟาดกำไร 110 ล้าน พุ่งเท่าตัวไตรมาส 3/61

SAWAD ยิ้ม BFIT รวยเละ โกยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 345 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมอีก 44 ล้านบาท ตั้งสำรองเพิ่มตามพอร์ตสินเขื่อที่เติบโต รวม 9 เดือน กวาดกำไรสุทธิ 308 ล้านบาท

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์(BFIT) เปิดผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ งวดไตรมาสที่ 3/2561 มีกำไรสุทธิ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาทหรือ เติบโต 103% จากที่มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน และรวม 9 เดือนปีนี้กำไรทั้งสิ้น 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาทหรือ เติบโต 87% จากระยะเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 164 ล้านบาท

น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ BFIT ชี้แจงว่า กำไรที่เติบโตมากในไตรมาส 3/2561 มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 345 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 461 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพียง 115 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่ออีก 44 ล้านบาท และการลดลงของกำไรสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททยอยขายเงินลงทุนในช่วงไตรมาส 3/2560 ขณะที่ปีนี้ไม่มีรายการขายเงินลงทุนที่มีนัยสำคัญ

ส่วนการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 46 ล้านบาท สอดคล้องกับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งบริษัทถือปฎิบัติในการจัดชั้นและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับบริษัท BFIT มีบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 76 ล้านหุ้น สัดส่วน 36.35% ของทุนชำระแล้ว