มูดี้ส์เพิ่มเรทติ้ง BAY ที่ A3 สูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงิน

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประกาศว่า มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวของกรุงศรีอยู่ที่ A3 จาก Baa1 ด้วยแนวโน้มมีเสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIBs) ของประเทศไทย

นอกจากนี้งคงอันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะสั้นอยู่ที่ P-2 และปรับเพิ่มฐานอันดับความน่าเชื่อถือ (Baseline Credit Assessment: BCA) มาอยู่ที่ baa2 จาก baa3

การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของกรุงศรีสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะในด้านเงินกองทุนและความสามารถในการทำกำไร และมุมมองของ มูดี้ส์ ในด้านคุณภาพสินทรัพย์จะยังคงมีเสถียรภาพอย่างมากในช่วงระยะเวลา 12-18 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ยังสะท้อนสมมุติฐานของมูดดี้ส์ที่ว่า กรุงศรีได้รับการสนับสนุนที่ดีเป็นอย่างยิ่งจาก MUFG และยังเชื่อว่า กรุงศรีอยู่ในฐานะของบริษัทในเครือที่สำคัญของ MUFG ทั้งในเชิงกลยุทธ์และผลกำไร