PLT ปิดจองหุ้น IPO ล้นหลาม คาดเทรด mai 27 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>>”พีลาทัส มารีน-PLT” ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถ ปิดการขายหุ้น IPO หมดเกลี้ยง 280 ล้านหุ้น คาดลงสนามเทรด mai วันที่ 27 เม.ย.นี้ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับดี เดินหน้าลงทุนตามแผนขยายธุรกิจ ตอกย้ำความเชื่อมั่น ด้านที่ปรึกษาการเงิน-ลีดอันเดอร์ไรเตอร์ มั่นใจเป็นหุ้นพื้นฐานดี-หลังระดมทุนธุรกิจมีศักยภาพเติบโตระยะยาว

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นบริษัท พีลาทัส มารีน หรือ PLT เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น PLT จำนวน 280 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.55 บาท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ ที่มีจำนวนเรือมากที่สุดในประเทศ และมีลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายใหญ่ของไทย ทำให้รายได้ในช่วงปี 2562-2565 สัดส่วนกว่า 70% มาจากสัญญาระยะยาวที่มีร่วมกับลูกค้าหลัก ที่มีอัตราค่าขนส่งไม่ผันผวนตามดัชนีค่าระวางเรือเหมือนเช่นบริษัทเดินเรือทั่วไป และมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้อยราย

การเข้าระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินลงทุนเพียงพอที่จะใช้สำหรับขยายธุรกิจ อีกทั้งยังจะส่งผลให้ชื่อเสียงของ PLT เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลมากขึ้น นับเป็นการสร้างการเติบโตได้ตามกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือและทางรถของประเทศ

นายวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน หรือ PLT กล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 433 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จะนำไปใช้ในลงทุน โดยซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว จำนวน 250 – 300 ล้านบาท ลงทุนขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG จำนวน 65 ล้านบาท ติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร จำนวน 15 ล้านบาท ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG และก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุกก๊าซ LPG จำนวน 12 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุน หรือการร่วมทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตหลังการลงทุน IPO จะมุ่งเน้นการให้บริการขนส่งเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งทางเรือไปยังต่างประเทศมากขึ้น การบำรุงรักษาเรือและรถบรรทุกให้พร้อมต่อการบริการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการขยายประเภทสินค้า เช่น การขนส่งก๊าซเคมีเหลวประเภทผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ เพื่อเพิ่มบริการขนส่งกลุ่มปิโตรเคมีในอนาคต 8 นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ PLT เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ

“การเข้าตลาด mai ครั้งนี้ ในหมวดสินค้าบริการ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการขยายธุรกิจ PLT ให้แข็งแกร่ง และสร้าง Brand Awareness ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือในประเทศกลุ่ม CLMV มากยิ่งขึ้น นับเป็นการต่อยอดธุรกิจให้สามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในการเข้าซื้อขายในตลาด mai วันแรก” นายวราวิช กล่าว

นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผย ว่า มั่นใจว่าหุ้น PLT จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากในการโรดโชว์ผ่านระบบออนไลน์ที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับที่ดี มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มการเติบโต ตลอดจนฐานะทางการเงินจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในตัวธุรกิจได้เป็นอย่างดี ในฐานะที่ PLT เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือและทางรถ ที่มีทีมผู้บริหารมากประสบการณ์ มีจำนวนกองเรือขนส่ง LPG ถึง 19 ลำ มากที่สุดในประเทศไทย ทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายใหญ่ของประเทศไว้วางใจในการเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัทต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และสนับสนุนให้ PLT สามารถขยายกำลังการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือและทางรถทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งในอนาคต