บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกอง TUSLINK1 อิง S&P 500 โอกาสกำไรทั้งขาขึ้น-ลง

HoonSmart.com>> “บลจ.ทิสโก้” เปิดขายกองทุน “ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1” ชูจุดเด่นเพิ่มโอกาสสร้างกำไรไม่ว่าดัชนี S&P 500 จะขึ้นหรือลง ช่วยลูกค้าลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้นจากการเน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยคุณภาพดี เปิด IPO 20 –25 เม.ย.66

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ได้เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (TUSLINK1) เพื่อช่วยลูกค้าเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น เงินลงทุนส่วนที่เหลือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500 เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนทั้งในสภาวะตลาดขาขึ้นหรือขาลง เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่่ 20 – 25 เมษายน 2566 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

“กองทุน TUSLINK1 มีจุดเด่นคือสามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะขึ้นหรือจะลงในช่วงระหว่าง +20% และ -20% และยังเน้นรักษาเงินต้นจากการนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี้ไทยที่มีความมั่นคง เหมาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯมีทั้งข่าวดีและข่าวเชิงลบที่ยากจะคาดเดา เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอลงในครึ่งปีหลังแต่เป็นในลักษณะ Soft Landing รวมถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่ส่งสัญญาณกลับทิศ แต่เงินเฟ้อและตลาดแรงงานยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้กับการดำเนินนโยบาย และมูลค่าหุ้น (Valuation) ดัชนี S&P 500 เกือบต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี แต่ผลการดำเนินงานยังเป็นปัจจัยกดดัน” นายสาห์รัช กล่าว

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี S&P 500 ในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น

กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มติมจาก บลจ.หรือผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน