ผถห.TIDLOR โหวตหนุนจ่ายปันผล XD 19 เม.ย.นี้ ตั้งเป้าสินเชื่อปี 66 โต 20%

HoonSmart.com>> ผู้ถือหุ้น “เงินติดล้อ” (TIDLOR) โหวตผ่านมติจ่ายปันผลเป็นหุ้น อัตรา 8 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล พร้อมจ่ายเงินสด 0.2920 บาท/หุ้น จ่อขึ้น XD 19 เม.ย. รับเงิน 8 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร “ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กางแผนปี 66 ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 10-20% เบี้ยประกันวินาศภัยโตแกร่งที่ 20-25% เน้นกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 8 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 312,167,077 หุ้นหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.4625 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีมีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.4625 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2920 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกินประมาณ 729 ล้านบาท ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 20% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่าประมาณ 729 ล้านบาทได้) โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 19 เม.ย. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พ.ค.2566

นายปิยะศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ระดับ 10-20% และยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับเบี้ยประกันวินาศภัยที่ระดับ 20-25% โดยเน้นกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังคงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้ง ‘บัตรติดล้อ’ (TIDLOR Card) ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและยังคงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการทั้งด้านสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย เพื่อคงความเป็นผู้นำและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง