DITTO-TEAMG คว้าโครงการ “SMART ZOO”​​​​​​ สวนสัตว์เฟส 1 มูลค่ากว่า 5 พันล.

HoonSmart.com>> DITTO ผนึก TEAMG คว้าโครงการ “SMART ZOO” สวนสัตว์แห่งใหม่เฟส 1 มูลค่า 5,354 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่ 300 ไร่ เทียบชั้นสวนสัตว์ทันสมัยมาตรฐานระดับโลก ชูบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) คน สัตว์ ธรรมชาติจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) และบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามกิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 รวมมูลค่า 5,354 ล้านบาท ในส่วนของบริษัทได้ลงทุนในสัดส่วน ดังนี้ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) สัดส่วน 30% มูลค่ากว่า 1,606 ล้านบาท และบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทย่อย สัดส่วน 29% มูลค่ากว่า 1,552 ล้านบาท รวมสัดส่วนงานของบริษัททั้งหมด 59% คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,158 ล้านบาท บริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) สัดส่วน 10% มูลค่ากว่า 535 ล้านบาท ที่เหลือกระจายไปยังพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน

“โครงการนี้ได้นำเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมารวมกัน ดิทโต้ เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ สยาม ทีซี เทคโนโลยี ชำนาญเรื่องการจัดนิทรรศการ การแสดง การจัดดิสเพล โดยมีประสบการณ์จากโครงการพิพิธภัณฑ์ ท้องฟ้าจำลอง สวนพฤกษศาสตร์ และเชี่ยวชาญเรื่องปลูกป่าและรักษาป่า ส่วนทีมกรุ๊ปเก่งในด้านการบริหารโครงการ การวางระบบสาธารณูปโภคและการจัดการน้ำ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ทุ่งน้ำจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทีมกรุ๊ปยังดูแลในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ด้วย” นายฐกร กล่าว

นายฐกร กล่าวอีกว่า พื้นที่ในโครงการแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน พื้นที่บริหารและวิจัย พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ส่วนกลางเชิงพาณิชย์และที่จอดรถ

ในระยะที่ 1 ส่วนด้านหน้าโครงการจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ โดยผสานแนวคิดเอกลักษณ์ไทยกับสิ่งแวดล้อม บริเวณถัดมาของโครงการจะเป็นอาคารต้อนรับและจุดจำหน่ายตั๋ว ที่ใช้ระบบแอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยจัดการ ถัดไปจะเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ 4D สำหรับแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยี 4D ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงและจะได้เห็นภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ในโซนนี้การก่อสร้างระยะแรกประกอบด้วย โซนเอนทรานซ์จะมีจอ 3 มิติแบบโค้งขนาดใหญ่ผสานเทคโนโลยี Interactive Design รูปแบบ AR และโซน Introduction ที่จะให้ความรู้สึกเสมือนจริง

นอกจากนี้จะมี Kiosk (คีออส) เป็นจุดพักผ่อนและเป็นจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม โซนนี้จะมีนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกให้ชมระหว่างพักผ่อน

นายฐกร กล่าวอีกว่า ส่วนพื้นที่จัดแสดงสัตว์ระยะที่ 1 จะก่อสร้างโซนที่อยู่อาศัยสัตว์จากแอฟริกาและโซนเอเชียบางส่วน โดยสัตว์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ “Animal Welfare” เพื่อให้สัตว์อยู่สบายมีสุขภาพจิตที่ดี ในระหว่างก่อสร้างจะมีการเก็บข้อมูลโครงสร้างทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Digital twin จำลองสวนสัตว์ไว้ในโลกเสมือนคู่ขนานกับสวนสัตว์จริง

ในโครงการจะนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการจองตั๋วทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือจะซื้อแบบวอล์คอินก็ได้ โดยทั้งสองแบบจะได้รับ e-Wallet สำหรับใช้จ่ายภายในสวนสัตว์ โครงการนี้จะมีแอปพลิเคชัน 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับให้บริการผู้เข้าชมในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสัตว์และส่วนที่สองสำหรับให้เจ้าหน้าที่ไว้ดูพฤติกรรมของสัตว์ และสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อสัตว์อีกด้วย

นายฐกร กล่าวอีกว่า สวนสัตว์แห่งใหม่เนื้อที่ 300 ไร่ บนที่ดินพระราชทาน ตั้งอยู่บริเวณ คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จะเป็นสวนสัตว์ชั้นนำที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า การอนุรักษ์ การวิจัย และเพาะขยายพันธ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากล

อีกทั้งเป็นแหล่งนันทนาการที่รองรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่ง คน สัตว์ ธรรมชาติจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นลักษณะของสวนสัตว์สมัยใหม่

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงนามในสัญญาในโครงการอีก 4 โครงการรวมมูลค่ากว่า 684 ล้านบาท เช่น โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 มูลค่าโครงการของบริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 3,843 ล้านบาท” นายฐกร กล่าว

ด้านดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขอบเขตและความร่วมมือของทีมกรุ๊ป ในการทำงานโครงการสวนสัตว์ครั้งนี้ มีอยู่หลายส่วนด้วยกัน และความรับผิดชอบหลัก คือการใช้ความเชี่ยวชาญของทีมกรุ๊ป ที่มีกว่า 40 ปี เข้าไปก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ ทั้งระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบระบายน้ำในโครงการ

นอกจากงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำข้างต้นแล้ว ทีมกรุ๊ป ยังได้รับความไว้วางใจ จากกิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที ให้สนับสนุนการบริหารโครงการก่อสร้างสวนสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนสูง จึงต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามงบประมาณ และระยะเวลา ที่กำหนดไว้