SCB มองเงินบาทวันนี้กรอบ 34.10-34.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

HoonSmart.com>>ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มองเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 34.10-34.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนค่าก่อนตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐประกาศคืนนี้

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 34.10-34.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนค่าก่อนตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐประกาศคืนนี้ โดยตลาดคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมจะอยู่ที่ 0.2% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.4%

ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมของจีนเมื่อวานนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.7% โดยตลาดคาดไว้ที่ 1% ทำให้ตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางจีนจะยังคงดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีน และยังไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้

ตลาดไทยหยุดทำการเนื่องในวันสงกรานต์ 13-14 เมษายน การซื้อขายค่อนข้างเบาบางก่อนวันหยุดยาว