บลจ.กสิกรไทยเสิร์ฟกองทุนพันธบัตรไทย 6 เดือน ผลตอบแทน 1.40% ต่อปี

HoonSmart.com>>บลจ.กสิกรไทย เปิดขายกองทุนเทอมฟันด์ “เค พันธบัตร 6 เดือน X” (KGB6MX) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทย, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทน 1.40% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน X (KGB6MX) ซึ่งเป็นกองทุน Term Fun อายุ 6 เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนกับการลงทุนในพันธบัตรไทย ประมาณผลตอบแทน 1.40% ต่อปี เปิดเสนอขายวันที่ 11-21 เม.ย.2566 ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท