เปิดชื่อ 27 เจ้าสัวติดอันดับมหาเศรษฐีโลก“ธนินท์ ”ยังรวยที่สุดในไทย

HoonSmart.com>> 3 เจ้าสัวไทยติดอันดับ 200 มหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2566  “ธนินท์”มีความมั่งคั่งสูงที่สุด 14.9 พันล้านเหรียญ ติดอันดับที่ 116  “เจริญ สิริวัฒนภักดี” ตามมาติดๆ 14.8 พันล้านเหรียญ ติดอันดับที่ 118 “สารัชถ์ รัตนาวะดี” มั่งคั่ง 12.3 พันล้านเหรียญ ติดอันดับที่ 141  “สมาชิกในตระกูลเจียรวนนท์”อีก 5 รายติดอันดับด้วย

นิตยสารฟอร์บส  จัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกประจำปี 2566  โดยมีความมั่งคั่งที่วัดจากมูลค่าทรัพย์สินรวมกัน 12.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 5 แสนล้านเหรียญ จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จำนวนมหาเศรษฐีทั่วโลกลดลงเช่นกันจาก 2,668 ราย เหลือ 2,640 ราย นับเป็นปีที่สองติดกันที่ทั้งความมั่งคั่งและจำนวนมหาเศรษฐีทั่วโลกลดลง

เศรษฐีพันล้านเหรียญสหรัฐราวครึ่งหนึ่งจนลงจากปีก่อน และมี 254 รายที่พ้นสถานะเศรษฐีพันล้าน ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีคริปโต เช่น แซม แบงก์แมน ฟรายด์ ไปจนถึงเศรษฐีสตาร์ตอัพ ระดับ ยูนิคอร์น

แต่เศรษฐีระดับพันล้านเหรียญสหรัฐของไทยร่ำรวยมากขึ้นจากปีก่อนและยังคงติดอันดับมหาเศรษฐีโลก ที่ใช้เกณฑ์ความมั่งคั่งเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป มี 3 รายซึ่งติดอยู่ใน 200 อันดับแรกของเศรษฐีพันล้านทั่วโลกปี  2566

นายธนินท์ เจียรวนนท์ อายุ 83 ปี มีความมั่งคั่ง 14.9 พันล้านเหรียญ จากการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ติดอันดับที่ 116 ของเศรษฐีพันล้านทั่วโลกปี 2566 และยังคงเป็นบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดในประเทศไทย

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี อายุ 78 ปี มั่งคั่ง 14.8 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจอัลกอฮอลล์ อสังหาริมทรัพย์ แต่จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ติดอันดับที่ 118 เศรษฐีพันล้านทั่วโลกปี 2566

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี อายุ 57 ปี มั่งคั่ง 12.3 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจพลังงาน ติดอันดับที่ 141 เศรษฐีพันล้านทั่วโลกปี 2566

สำหรับเศรษฐีพันล้านของไทยรายอื่นที่ติดอันดับโลกนอกจากสมาชิกในตระกูลเจียรวนนท์แล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

สมาชิกในตระกูลเจียรวนนท์ ที่ติดอันดับเศรษฐีพันล้านระดับโลกจากการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ได้แก่ สุเมธ เจียรวนนท์ วัย 88 ปี มีความมั่งคั่ง 6 พันล้านเหรียญ อยู่อันดับ 425 จรัญ เจียรวนนท์ วัย 93 ปี มั่งคั่ง 5.9 พันล้านเหรียญ อยู่ในอันดับ 437 พงศ์เทพ เจียรวนนท์ วัย 71 ปี มั่งคั่ง 2 พันล้านเหรียญติดอันดับ 1,516 มนัส เจียรวนนท์ มั่งคั่ง 1.9 พันล้านเหรียญ ติดอันดับ 1,575 และประทีป เจียรวนนท์ วัย 74 ปี มั่งคั่ง 1.9 พันล้านเหรียญติดอันดับ 1,575

เศรษฐกิจพันล้านของไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนได้แก่

วานิช ไชยวรรณ วัย 91 ปี มั่งคั่ง 3.9 พันล้านเหรียญ จากบริษัทประกันภัยและเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมกลุ่มการเงินและการลงทุน ติดอันดับ 721 ของเศรษฐีพันล้านทั่วโลกปี 2566

สมอุไร จารุพนิช มั่งคั่ง 3.9 พันล้านเหรียญ ธุรกิจที่มีความหลากหลาย ติดอันดับ 721

นพ.ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ วัย 90 ปี มั่งคั่ง 3.5 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจโรงพยาบาล ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ ติดอันดับ 818

สมโภชน์ อาหุนัย  อาหุนัย วัย 55 ปี 3.4 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจ renewable energy ในกลุ่มพลังงาน ติดอันดับ 852

ประยุทธ มหากิจศิริ วัย 77 ปี มั่งคั่ง 2.5 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจกาแฟและ ชิปปิ้ง อยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ติดอันดับ 1,217

แฮโรลด์ ลิงค์ วัย 68 ปี มั่งคั่ง 2.2 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจที่มีความหลากหลาย ติดอันดับ 1,368

ทักษิณ ชินวัตร วัย 73 ปี มั่งคั่ง 2.1 พันล้านเหรียญจากธุรกิจลงทุน ในกลุ่มการเงินและการลงทุน ติดอันดับ 1,434

วิชัย ทองแตง วัย 76 ปี มั่งคั่ง 2 พันล้านเหรียญ จาก ธุรกิจลงทุน ในกลุ่มการเงินและการลงทุน ติดอันดับ 1,516

สมศรี ล่ำซำ มั่งคั่ง 1.9 พันล้านเหรียญ จาก ธุรกิจที่มีความหลากหลาย ติดอันดับ 1,575

วิลเลียม ไฮเน็ค วัย 73 ปี มั่งคั่ง 1.7 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจโรงแรมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ติดอันดับ 1,725

คีรี กาญจนพาสน์ วัย 72 ปี มั่งคั่ง 1.7 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจขนส่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ติดอันดับ 1,725

เสถียร เสถียรธรรมะ วัย 68 ปี มั่งคั่ง 1.6 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง อยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ติดอันดับ 1,804

ประจักษ์ ตั้งคารวะคุณ วัย 79 ปี มั่งคั่ง 1.5 พันล้านเหรียญ จาก ธุรกิจสีในกลุ่มภาคการผลิต ติดอันดับ 1,905

นิติ โอสถานุเคราะห์ วัย 49 ปี มั่งคั่ง 1.4 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจพลังงาน เครื่องดื่มและการลงทุน ในกลุ่มการเงินและการลงทุน ติดอันดับ 2,020

อนันต์ อัศวโภคิน วัย 72 ปี มั่งคั่ง 1.3 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ติดอันดับ 2,133

พงษ์ศักดิ์ วิทยากร วัย 89 ปี มั่งคั่ง 1.3 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจโรงพยาบาล กลุ่มเฮลธ์แคร์ ติดอันดับ 2,133

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  วัย 65 ปี มั่งคั่ง 1.2 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ติดอันดับ 2259

ฉัตรชัย แก้วบุตตา วัย 71 ปี มั่คั่ง 1.1 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ในกลุ่มการเงินและการลงทุน ติดอันดับ 2405

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ วัย 51 ปี มั่งคั่ง 1.1 พันล้านเหรียญ จากธุรกิจเส้นลวดและสายไฟฟ้, สี ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ติดอันดับ 2405

สำหรับเศรษฐีพันล้านของโลก 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 นายเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ อายุ 74 ปี ธุรกิจผลิตภัณฑ์ลักชัวรีแห่งฝรั่งเศสในเครือ LVMH มีความมั่งตคั่ง 211 พันล้านเหรียญ

อันดับ 2 อีลอน มัสก์ อายุ 51 ปี มั่งคั่ง 180 พันล้านเหรียญ จากบริษัทเทสลาและ SpaceX

อันดับ 3 เจฟฟ์ เบโซส อายุ 59 ปี ผู้ก่อตั้ง Amazon มั่งคั่ง 114 พันล้านเหรียญ