ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม “กอช.” ส่งเสริมความรู้บริหารเงินหลังเกษียณ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์สมาชิก กอช. หลักสูตร “สุขใจวัยเกษียณ วางแผนการเงิน กับ กอช.” โดยมี จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.เมธี จันทวิมล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “วัย 60+ บริหารเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า” แก่สมาชิก กอช. ที่ใกล้จะได้รับบำนาญจาก กอช. และผู้แทนสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมกว่า 100 คน เมื่อ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้แนวทางการเตรียมพร้อมรับมือวัยเกษียณ และจัดสรรเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เตรียมความพร้อมบริหารเงินสำหรับวัยเกษียณ ผ่านหลักสูตร SET e-Learning ใหม่ล่าสุดจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ “วัย 50+ เตรียมชีวิตมั่งคั่ง รับวันเกษียณ” และ “วัย 60+ บริหารเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า” หวังให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการเงินวัยเกษียณให้พอใช้ นำไปสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข สำหรับผู้ที่สนใจวางแผนการเงินและผู้ใกล้เกษียณ สามารถเข้าเรียนฟรี มีวุฒิบัตร ได้ที่ www.set.or.th/elearning