ก.ล.ต.จ่อฟันแก๊งปั่นหุ้น MORE รอบ 2 – จับตาเปลี่ยนเลขาฯเดินหน้าคดีไม่สุดซอย

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เตรียมกล่าวโทษกลุ่มนักลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 14 ราย ต่อบก.ปอศ. ตรวจสอบพบเข้าข่ายกระทำความผิดปั่นหุ้น”มอร์ รีเทิร์น (MORE)” 10 พ.ย. 65 หลังกล่าวโทษกลุ่มแรก 18 ราย กระแสข่าวคาด”รื่นวดี สุวรรณมงคล”เร่งส่งฟ้องก่อนครบวาระเลขาธิการสิ้นเดือนเม.ย.นี้ หากไม่ทันส่งไม้ต่อรักษาการ ที่ได้รับมอบหมายจากบอร์ด คนวงการหลักทรัพย์หวั่นคดีไม่ถึงที่สุด ส่วนการแต่งตั้งเลขาฯคนใหม่ ไม่ง่ายในช่วงยุบสภา ต้องให้กกต.เห็นชอบก่อน โดยจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็น เพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุนเปิดเผยว่า การตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดกรณีการปั่นหุ้นครั้งประวัติศาสตร์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 พบหลักฐานและข้อมูลการซื้อขายเพิ่มเติมว่ามีกลุ่มนักลงทุนรวมมากกว่า 14 ราย มีส่วนพัวพันกับการปั่นหุ้น MORE เช่นเดียวกับการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด  18 รายต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566 พร้อมรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

” การกล่าวโทษคนปั่นหุ้น MORE รอบนี้  รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการก.ล.ต.ต้องการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะครบวาระในสิ้นเดือนเม.ย.นี้ แต่ยังมีขั้นตอนและขบวนการอยู่ หากไม่ทันจะต้องให้รักษาการเลขาธิการดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นผู้ใดนั้น คงต้องรอให้คณะกรรมการก.ล.ต.มอบหมายก่อน   ซึ่งคนในวงการหลักทรัพย์ ที่ได้รับความเสียหายสูงมากจากคดีนี้ กังวลว่าการเปลี่ยนตัวเลขาฯที่ทำงานเชิงรุกและสามารถกล่าวโทษคดีปั่นหุ้น MOREได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นรักษาการเลขาฯอาจจะทำให้คดีไปไม่ถึงที่สุด ซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  ”

ส่วนกระแสข่าว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเลขาธิการก.ล.ต.คนใหม่ มีจำนวน 2 ราย คือ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการก.ล.ต.และนาง พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน / ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ / อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  หลังบอร์ดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้งหมด 5 รายเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค.2566ที่ผ่านมานั้น ตามขั้นตอนจะต้องเสนอให้นายอาคม เติมเติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง พิจารณาให้เหลือ 1 ราย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งเลขาธิการก.ล.ต.คนใหม่ ในช่วงยุบสภา ไม่ง่าย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันที่ 23 มี.ค.2566 เรื่องแนวทางปฎิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร การประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฎิบติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่ง (มาตรา 169(2)ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยนั้น ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ก่อน

ทั้งนี้แนวทางปฎิบัติและขั้นตอนดำเนินการตามมาตรา 169(2)ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดรายละเอียดไว้ ดังนี้

(1)การใช้อำนาจตามมาตรา 169(2) จะต้องกระทำเท่าที่จำเป็น และต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

(2) เมื่อมีกรณีที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากกกต.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น จัดทำสรุปสาระสำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงกระบวนการ เหตุผลในการพิจารณา รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้อำนาจในระหว่างเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วจึง เสนอให้กกต. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติดังกล่าว