บลจ.ทิสโก้มองบวกหุ้นไทย ชู 4 กลุ่มเด่นน่าลงทุน

HoonSmart.com>> “บลจ.ทิสโก้” มองหุ้นไทยไตรมาส 2/66 ได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศ ชี้หุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ-การแพทย์-สื่อสารและโทรคมนาคม-ค้าปลีกเด่น ปลื้มคว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ งาน Morningstar Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา ผู้บริหารสายงานจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยว่า มุมมองหุ้นไทยไตรมาส 2 ปี 2566 บลจ.ทิสโก้มองว่า ตลาดหุ้นไทยยังมีแรงสนับสนุนหลักจากเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในทิศทางเร่งตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเมืองและเปิดประเทศ โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว และอีกหนึ่งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยนั่นคือฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งทั้งในระดับบริษัทจดทะเบียนฯ ธนาคารพาณิชย์ และของประเทศ ที่มีหนี้สินในระดับต่ำ ทำให้สามารถจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ในภาวะดอกเบี้ยระดับสูงและผลกระทยจากปัจจัยภายนอกประเทศต่างๆ

“บลจ.ทิสโก้ ยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะความกังวลของตลาดในปัจจุบันทำให้กลยุทธ์การลงทุนจึงเป็นการเน้นลงทุนในบริษัทที่มีวงจรกระแสเงินสดที่แข็งแรง มีหนี้สินที่ต่ำโดยเปรียบเทียบกับฐานทุนและกระแสเงินสด มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีและมีความสามารถในการต่อรองกับคู่ค้าโดยเฉพาะการส่งผ่านเงินเฟ้อไปยังราคาสินค้าและบริการ โดยให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มค้าปลีก” นายสุพงศ์วร กล่าว

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า จากปรัชญาในการบริหารกองทุนของ บลจ.ทิสโก้ ที่เน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ล่าสุด บลจ.ทิสโก้ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House) จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ดังนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของการบริหารจัดการกองทุน บลจ.ทิสโก้ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตามปรัชญา รวมถึงพัฒนาด้านการนำเครื่องมือชี้วัดต่างๆ และแบบจำลองด้านการลงทุน สำหรับส่งเสริมการทำงานให้กับทีมผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน เพื่อให้สามารถคัดเลือกตราสาร กำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทันต่อสถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ยังได้นำแนวทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืนมาไว้ในทุกกระบวนการลงทุน โดยกำหนดปัจจัยในด้านความยั่งยืนในทุกองค์ประกอบ ด้วยการใช้ปัจจัย ESG เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน การติดตามตราสารลงทุน รวมถึงการประเมินและปรับมุมมองการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย ESG อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนแบบยั่งยืนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาลงทุนของบลจ.ทิสโก้ มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการให้โอกาสในการเติบโตของธุรกิจแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทที่เข้าลงทุนได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อฉลองความสำเร็จของรางวัลที่ได้รับ บลจ.ทิสโก้จึงจัดโปรโมชั่นพิเศษ! ลงทุนกองทุนหุ้นไทยที่ร่วมรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Funds หรือ eInvest ยอดเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 เมษายน 2566 (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)

สำหรับกองทุนรวมหุ้นไทยที่ร่วมรายการโปรโมชันข้างต้น ล้วนแต่เป็นกองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ได้แก่ กองทุน TSF-A มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOHD-A )ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องซึ่งอยู่ในดัชนี SET HD 30 Total Return Index โดยการใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOWB – A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Well-being (SETWB)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นไทย ที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ/หรือ mai ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก และกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ (TISCODS) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่่าเสมอ และ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี และมีความมั่นคงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจมีนโยบายจ่ายปันผล