BGRIM ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนล้น ระดมทุนรวม 8,000 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”บี.กริม เพาเวอร์  (BGRIM) ประสบความสำเร็จท่วมท้น ในการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท นำสำรองออกขายเพิ่มเติม 3,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนตามแผน 10,000 MW ปี 2573 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์  (BGRIM หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าแก่อุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ในระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ 5,000 ล้านบาท จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติม 3,000 ล้านบาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM รวมถึงสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ที่อำนวยความสะดวกทั้งการให้ข้อมูลและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย BGRIM ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปัจจุบัน เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท และมีเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ด้วย EBITDA margin ในระดับมากกว่า 35%

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มาจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ทั้งในด้านความแข็งแกร่งด้านการเงิน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างทางการเงินของ BGRIM มีความแข็งแกร่งมากขึ้น สอดรับกับแผนการขยายการลงทุนของบริษัท ในอนาคต

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ BGRIM กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกไว้ที่ 5.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.58% ต่อปี และส่วนเพิ่มตามช่วงเวลา (Step-up coupon) ตั้งแต่ 0.25% ไปจนถึง 2.00% ต่อปี โดย BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566