DV8 แต่งตั้ง พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นั่งประธานบอร์ด ลุยธุรกิจสื่อ-บันเทิงโต

HoonSmart.com>> ดีวี8  (DV8) ผู้นำสื่อเสียง AUDIO MEDIA และ ENTERTAINMENT ครบวงจร ประกาศแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) เตรียมนำทัพองค์กรสู่สากลผ่านวิสัยทัศน์และประสบการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนภายหลัง แนวโน้มธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงมีการเติบโตสูง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

นายณัฐพล เกษมวิลาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีวี8 (DV8) เปิดเผยว่า “การแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบริษัท ดีวี8  ในการขยายเครือข่ายของธุรกิจด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและเข้าใจหลักในการพัฒนาและบริหารธุรกิจในมาตรฐานระดับสากล โดยกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของ DV8 คือการมุ่งผลักดันธุรกิจหลากหลายแขนง สอดรับการเติบโตของภาคธุรกิจสื่อบันเทิง

นอกจากนี้ ในภาคโฆษณาและคอนเทนต์  และกิจกรรมต่างๆ DV8 ได้มีการปรับตัวทางธุรกิจมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า โดยมีการพัฒนาสื่อในรูปแบบผสมผสานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯยังคงเติบโตแม้ในช่วงวิกฤติโควิด19 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังการคลายตัวของวิกฤติดังกล่าว

ทั้งนี้ คาดว่ารายได้และการเติบโต จะยังคงมาจากธุรกิจสื่อเสียง INSTORE AUDIO MEDIA ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ DV8 ตลอดจนธุรกิจคอนเทนต์ออฟไลน์ ออนไลน์ การบริหารคอนเทนต์ผ่าน Influencer และธุรกิจผู้พัฒนาอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ DV8 อย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารของนายพงษ์ภาณุ”

ทางด้านประสบการณ์และการศึกษา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในการสร้างรายได้และภาพลักษณ์ให้การท่องเที่ยวไทย และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้น ยังได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ด้านการบริหารของนายพงษ์ภาณุ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนและขยายไปในทิศทางตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็ง