PPPGC สนับสนุนกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ 2566

PPPGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ 2566

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ( PPPGC )  ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย เข้าร่วมแสดงพลังและร่วมสานสัมพันธ์ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่ดีและช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมสนับสนุนน้ำมันพืช ตรามีสุข และน้ำดื่มบรรจุขวด ตรามีสุข จำนวน 200 ขวด ให้กับคณะผู้จัดงานกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อสร้างความสุขและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อสม. ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์