NPPG จุดพลุต่อ แจกวอร์แรนต์ฟรี

เอ็นพีพีจีวิ่งแรง 11% สวนทางตลาดหุ้นร่วง 12 จุด บอร์ดไฟเขียวแจก NPPG-W4 ให้ผู้ถือหุ้นฟรี สัดส่วน 2.5 ต่อ 1 หน่วย ราคาแปลงเป็นหุ้น 50 สตางค์ คาดจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไร

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) หรือ NPPG เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทรุ่นที่ 4(NPPG – W4) จํานวนไม่เกิน 759,613,966 หน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุ 3 ปี กำหนดราคาแปลงสภาพเป็นหุ้นในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 759,613,966 บาท จากทุนเดิม จํานวน 1,899,034,915 บาท เป็นทุนใหม่ 2,658,648,881 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง NPPG – W4 เป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติการแต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ เป็นกรรมการของบริษัท ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ด้านราคาหุ้น NPPG ปรับตัวขึ้นแรง ปิดที่ 1.29 บาท พุ่งขึ้น 0.13 บาทหรือ 11.21% สวนทางตลาดที่ติดลบกว่า 12 จุด เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวเรื่องกลุ่มซีพีจะเข้ามาซื้อหุ้น NPPG ขณะที่บริษัทชี้แจงว่าเป็นเพียงพันธมิตรทางธุรกิจเท่านั้น